newsmm
 

ေက်ာက္မဲခရိုင္ဦးစီးမႉး႐ုံးမွ တိုက္ပြဲေရွာင္ျပည္သူမ်ားအား ေထာက္ပံ့မႈသတင္း

၂၀၁၆ခုႏွစ္၊စက္တင္ဘာလ ၂၀ ရက္   |  ေက်ာက္မဲျမိဳ႕

ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဦးစီးဌာန၊ ေက်ာက္မဲခရိုင္ဦးစီးမႉး႐ုံးမွတာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္၊ ပန္ကြမ္ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းသို႔ (၁၁-၁၂-၂၀၁၆)ရက္ေန႔တြင္ေရာက္ရွိလာေသာ

ေက်ာက္မဲခရိုင္ဦးစီးမႉး႐ုံးမွ တိုက္ပြဲေရွာင္ျပည္သူမ်ားအား ေထာက္ပံ့မႈသတင္း

၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ဒီဇင္ဘာလ၂၀ ရက္   |  ေက်က္မဲခရိုင္

ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဦးစီးဌာန၊ ေက်ာက္မဲခရိုင္ဦးစီးမႉး႐ုံးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္အတြင္း တိုက္ပြဲေရွာင္ျပည္သူအိမ္ေထာင္စု (၃ဝ) မွ လူဦးေရ (၈၉) ဦး အတြက္

ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ၊ ေနျပည္ေတာ္တိုင္းဦးစီးမႉး႐ုံးမွ သဘာဝေဘးအသိပညာေဟာေျပာမႈသတင္း

၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ဒီဇင္ဘာလ၂၀ ရက္   |  ေနျပည္ေတာ္

ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဦးစီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ၊ ေနျပည္ေတာ္တိုင္းဦးစီးမႉး႐ုံးမွ

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ျမဝတီၿမိဳ႕ရွိလူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားျပည္သူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ ဆံုၿပီး ေဒသအတြင္း ၾကည့္ရွဳေလ့လာ

၂၀၁၆ခုႏွစ္၊စက္တင္ဘာလ ၁၉ ရက္   |  ျမ၀တီျမိဳ႕

ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ တုိင္းရင္းသားအေရးႏွင့္ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အေလးေပး လ်က္ ျပည္သူမ်ားလြတ္လပ္လံုျခဳံစြာဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး .........

အသိပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပမႈသတင္း

၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ဒီဇင္ဘာလ ၁၉ ရက္   |  မေကြးတိုင္းေဒသၾကီး

(၁၆.၁၂.၂၀၁၆) ေန႔တြင္ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဦးစီးဌာန၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီးဦးစီးမွဴးရံုးမွ ဦးေဆာင္၍ ......


      Hit Counter :: 31411