newsmm
 

ခ်င္ျပည္နယ္၊ ဟိုပင္ျမိဳ႕၊ အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္းခြဲ၌ သဘာဝေဘးအသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲ က်င္းပျခင္း

၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ေအာက္တုိဘာလ ၂ ရက္   |  ကခ်င္ျပည္နယ္

ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဦးစီးဌာန၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ဦးစီးမွဴး႐ုံးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္............

ကမ္းၿပိဳေဘးႏွင့္ေလေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအတြက္ေထာက္ပံ့မႈသတင္း

၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ေအာက္တုိဘာလ ၂ ရက္   |  ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသၾကီး၊ဳ

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ သာေပါင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေရေဘးေၾကာင့္ ၿပိဳက်ပ်က္စီးခဲ့သည့္ ေနအိမ္(၁၂)လုံး..............

ကမ္းၿပိဳေဘးေထာက္ပံ့မႈသတင္း

၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ေအာက္တုိဘာလ ၂ ရက္   |  ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသၾကီး

မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေအာက္ထုံးေက်းရြာအုပ္စုႏွင့္ ေတာ္တလုပ္ ေက်းရြာအုပ္စုကမ္းၿပိဳေဘးေၾကာင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့သည့္.............

ကမ္းၿပိဳေဘးေထာက္ပံ့မႈသတင္း

၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ေအာက္တုိဘာလ ၂ ရက္   |  ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသၾကီး၊ပန္းတေနာ္ျမိဳ႔နယ္

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေရေပၚႀကီးေက်းရြာအုပ္စုႏွင့္ ကႆဝင္ေက်းရြာအုပ္စုတို႔တြင္...............

ႏိုင္ငံတကာ ေျမငလ်င္ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာသင္တန္းမွ သင္တန္းသား/သူမ်ား အေရးေပၚအေျခအေနစီမံခန္႔ခြဲမႈဗဟိုဌာန (Emergency Operation Center - EOC) သို႔ လာေရာက္ေလ့လာျခင္း

၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ေအာက္တုိဘာလ ၂ ရက္   |  ေနျပည္ေတာ္

(၂.၁၀.၂၀၁၆)ရက္ေန႔နံနက္(၀၉:၃၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံတကာ ေျမငလ်င္ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာသင္တန္းမွ........


      Hit Counter :: 31411